Contact us

THUY DUONG Co. Trading Ltd.

HO CHI MINH city

  •  184 Vo Van Tan, District 3 - Tel: 3832 9183 / 3832 9184

Fax: 3832 9186 - Email: duocmypham@thuyduong.com.vn 

 

HANOI

  • Số 3 ngõ 73 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội - Tel: (024) 3573 5258 / 3573 8017

Fax: (024) 3573 6984 - Email: duocmypham@thuyduonghn.com.vn

 
Full name*
Phone*
Address*
E-mail*
Content